Головна


 


МСЗОШ—це заклад, що забезпечує умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації та професійної орієнтації дітей, які мають органічні та функціональні захворювання внутрішніх органів та систем, вади психофізичного розвитку.

Мета МСЗОШ—здійснення комплексної педагогічної, психологічної та медичної реабілітації дітей з інвалідністю.

Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку за змістом, формами і методами, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвивальної, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів і має корекційну спрямованість.

Методична робота спрямована на підвищення фахового та освітнього рівня педагогів, на ґрунтовне теоретичне і практичне засвоєння актуальних проблем сучасної дефектології, піднесення ефективності уроку і становлення нової української школи.

В МСЗОШ функціонують:

 •  м/о вчителів професійно-трудового, комп’ютерного навчання, математики та фізики;
 •  м/о вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 •  м/о вчителів індивідуально-корекційного навчання на дому;
 •  м/о вихователів;
 • Школа молодого педагога.

Психологічна служба здійснює корекцію пізнавальних можливостей  учнів та емоційно-вольової сфери, психологічну допомогу учням у професійному самовизначенні, просвітницьку роботу з педагогами та батьками.

Лікувально-профілактична та фізкультурно-оздоровча робота направлена на корекцію захворювань, профілактику їх ускладнень, підвищення фізичної та емоційної працездатності, динамічний контроль за здоров’ям та харчуванням дітей.

Професійна освіта спрямована на оволодіння навичками спеціальностей “Швейна і столярна справа”, “Молодший обслуговуючий персонал”.

Виховна робота спрямована на створення умов для корекції і компенсації дефектів дітей з інвалідністю, їх профілактику шляхом включення в створений реабілітаційний, соціально-культурний простір школи.

Зміст виховної роботи:

 •  громадянське  та патріотичне виховання;
 •  моральне та художньо-естетичне виховання;
 •  трудове виховання;
 •  превентивне виховання.

У школі функціонують клуби за інтересами:

 •  “Країна Барвінкова”;
 •  “Веселі мандрівники”;
 •  “Мій рідний край—Миколаївщина”;
 •  “Старшокласник”;
 •  “Зі ста доріг—одна твоя”.

Працює правовий лекторій “Закон і ми”, ляльковий театр, танцювальний гурток “Веселка”.

Випускники отримують свідоцтва про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи та продовжують навчання в ПТУ, ліцеях, коледжах та інших навчальних закладах міста.