Головна

 

Комунальний заклад “Миколаївська спеціальна школа № 1” – заклад загальної середньої освіти з подовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу для дітей з особливими освітніми потребами, які мать порушення інтелектуального розитку, дітей з синдромом Дауна, розладами аутичного спектру.

Головним завданням спеціальної школи є:

  • забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, на здобуття  загальної середньої освіти з урахуванням особливостей їх психічного розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
  • розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної соціалізації, формування соціально адаптованої особистості;
  • сприяння засвоєнню учнями (вихованцями)  норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни  та  здорового способу життя,  початкових трудових умінь і навичок;
  • сприяння всебічному розвитку дітей;
  • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного  розвитку учнів (вихованців);
  • здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з  метою   забезпечення їх активної участі в комплексній освітній, корекційно-розвитковій роботі;
  • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
  • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина.