Методична робота

Методична рада школи координує діяльність усіх методичних структур з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначає зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

На засіданнях методичної ради обговорються такі питання:

  • підсумки роботи методичної ради школи за поточний навчальний рік;
  • планування роботи на наступний навчальний рік;
  • планування роботи методичних об’єднань вчителів – предметників;
  • організація роботи Школи молодого педагога;
  • проведення методичних оперативних нарад;
  • проведення групових та індивідуальних консультацій;
  • створення творчих звітів педагогічних працівників;
  • визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів;
  • затвердження планів проведення предметних тижнів та місяців у поточному навчальному році;
  • підсумки роботи методичної ради в поточному навчальному році.

Методична робота з педагогічними кадрами у навчальному закладі  спрямована на вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя. В умовах запровадження концепції Нової української школи виникла потреба в зміні освітніх пріоритетів щодо корекційного навчання дітей з інтелектуальними порушеннями. Важливе місце в навчальному процесі займає корекційно – розвиткова модель навчання. Керуючись основними документами з питань методичної роботи, з метою подальшого вдосконалення діяльності педагогічних працівників школи, покращення рівня та результативності методичної роботи, в школі відпрацьовується єдина науково-методична тема                  „Компетентнісний підхід у формуванні знань, умінь та навичок у дітей з особливими освітніми потребами”.  Робота над нею є колективною формою пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого – педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально – виховного процесу та підвищення професійно – кваліфікаційного рівня вчителів.