Сторінка психолога

Психологічна служба МСЗОШ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», іншими нормативно-правовими актами та Положеннями; співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими  організаціями.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників та батьків.

Основні завдання психологічної служби закладу:

 • Супровід адаптаційного періоду в підготовчому, 1-му, 5-му класах (діагностика, розвиток, просвіта).
 • Профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя в учнівському колективі (просвіта, консультація).
 • Профорієнтаційна робота у 8-9 класі (діагностика, просвіта, консультація).
 • Індивідуальна робота з учнями «групи ризику» та дітьми «девіантної поведінки» (діагностика, просвіта, консультація, корекційної-розвивальна робота за запитом батьків).
 • Підвищення рівня психологічних знань у педагогічних працівників та батьків.
 • Профілактика жорстокого поводження з дітьми з боку батьків.
 • Психологічне забезпечення методичної роботи школи.
 • Здійснення психолого-педагогічного забезпечення ШПМПК, педагогічних рад.
 • Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • Профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів, педагогічних працівників, батьків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, педагогічним працівникам, батькам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості  у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Працівник психологічної служби МСЗОШ

 • керується етичним кодексом психолога
 • дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
 • пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;
 • зберігає професійну таємницю, не поширює відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;
 • постійно підвищує свій професійний рівень;
 • знає програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Робота психолога  спланована по наступним напрямкам:

 1. Психодіагностична робота (індивідуальна і групова).
 2. Консультаційна робота (учні, батьки, педпрацівникі).
 3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (групова та індивідуальна).
 4. Психологічна просвіта учнів, батьків, педагогічних працівників.
 5. Організаційно-методична робота: самоосвіта та підвищення професійної компетентності, робота з документацією.
 6. Зв’язки з громадськістю.