Логопедична робота

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ УЧНІВ МСЗОШ

 

Логопедична робота спрямована на на корекцію і розвиток мовлення в учнів, у яких:

  • грубо порушена звуковимова;
  • фонематичне сприймання простих і складних форм;
  • обмежений словниковий запас;
  • виражені аграматизми;
  • неправильне використання відмінникових форм частин мови;
  • несформованість словотворення;
  • відсутність зв’язного мовлення або тяжке його недорозвинення.

Корекція полягає у :

– розвитку мовленнєвого дихання;

– виконанні артикуляційних вправ;

– розвитку слухового сприймання та слухової уваги;

– розвитку словника

– профілактиці дисграфії.

ВПРАВИ ТА ІГРИ СПРЯМОВАНІ НА КОРЕКЦІЮ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ В УЧНІВ

РОЗВИТОК АРТИКУЛЯЦІЇ

Щоб досягти результату швидше, використовуємо для демонстрації вправ картки-схеми, відео і дзеркало. Коли учні вправу вже знають, достатньо використовувати тільки картку із зображенням вправи.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОГО ДИХАННЯ

Використовуємо ігрові методи – мильні бульбашки, вітряки, сопілки, надувні кулі. На початковому етапі, демонструємо вдих-видих в кільце, губи – «трубочкою». Поступово збільшуючи відстань (від 3 см до 25 см), тренуємо тривалість і силу видиху.

Вітряки використовуємо по тій же схемі, що і мильні бульбашки – поступово збільшуючи відстань (від 3 см до 50 см).

Сопілки. Цей вид вправ тренує силу видиху і ритмічність. На першому етапі необхідно виробити навик видавати звук за допомогою сопілки. На другому – повторюємо ритмічний малюнок.

Планшетки з предметами на мотузочках, які необхідно здувати також застосовуйємо на уроках логопедії, ці вправи розвивають здатність до спрямованого видиху. Але вони мало ефективні в розвитку сили і тривалості видиху.

Після проведення дихальної гімнастики, промовляємо з учнями чистомовки, віршики, контролюючи вдих і видих.

           

РОЗВИТОК СЛОВНИКА

Словникова робота містить в собі в основному слова-іменники. Ми методично вивчаємо з учнями нові слова за картками на найрізноманітніші теми. Вдосконалюємо вміння грамотно будувати речення за моделлю “предмет – дія”. Закріплюваємо навички узгодження дієслова з іменником в роді і числі. Для цього  складаємо прості речення на основі ілюстрацій.

Не забуваємо і про прикметники. Учні підбирають до слів та ілюстрацій слова-ознаки, за допомогою опорних карток-схем та допоміжних запитань.

ДОПОМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВІЗУАЛЬНА ПІДТРИМКА

Це не просто заміна усного мовлення. Вони можуть привести до її розвитку. Приклади таких методів – різні додатки для планшетів, в яких дитина торкається до зображень, щоб прозвучали слова або фрази.

       

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ

Недоліки у рухах пальців виявляються у учнів не тільки під час виконання вправ, але й у побуті: їм складно застібнути ґудзики та шнурувати взуття. Часто учні виконують дії лише правою рукою (іноді лівою), а друка рука лише утримує предмет не виконуючи допоміжної ролі. Дрібна моторика також тісно пов’язана з мовною моторикою, і не слід забувати, що низький рівень розвитку дрібної моторики затримує процес освоєння письма. На уроках логопедії учні розвивають дрібну моторику за допомогою комплексів вправ пальчикової гімнастики, складають пазли, конструктор.