Фінансова діяльність

Кошторис 2024 рік за кодом 0611022

Кошторис 1022

Кошторис 2024 рік за кодом 0611032

Кошторис 1032

Річні плани закупівель на 2024 рік

Річний план заккупівель_01_2024

Кошторис 2023 рік за кодом 0611022

Кошторис на 2023 рік (0611022)

Кошторис 2023 рік за кодом 0611032

Кошторис на 2023 рік (0611032)

Баланс на 01 січня 2024 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за   2023 рік

Форма 2дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2023 рік за кодом 0611032

Звіт форма_2 (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2023 рік за кодом 0611022

Звіт форма 2м(0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за   2023 рік за кодом 0611022

Звіт форма 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за  2023 рік за кодом 0611022

Звіт форма 4-2м (0611022)

Пояснювальна записка за 2023 рік

Пояснювальна записка

Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік

Примітки до річної звітності

Баланс на 01 жовтня 2023 року

Баланс_Формв 1-дс

Звіт про фінансові результати за   3 квартал 2023 року

Форма №2дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   3 квартал 2023 року за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   3 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  3 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 3 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 4-2м (0611022)

Пояснювальна записка за 3 квартал 2023 року

Пояснювальна записка

Баланс на 01 липня 2023 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за   2 квартал 2023 року

Форма_2dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2 квартал 2023 року за кодом 0611032

Форма_2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма_2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма_4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма_4-2м (0611022)

Пояснювальна записка за 2 квартал 2023 року

Пояснювальна записка

Баланс на 01 квітня 2023 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за   1 квартал 2023 року

Форма 2dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1 квартал 2023 року за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  1 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 4_1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 1 квартал 2023 року за кодом 0611022

Форма 4_2м (0611022)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2023 року за кодом 0611022

Форма 7_м (0611022)

Пояснювальна записка за 1 квартал 2023 року

Пояснювальна записка

Кошторис 2022 рік за кодом 0611022

Кошторис на 2022 рік (0611022)

Кошторис 2022 рік за кодом 0611032

Кошторис на 2022 рік (0611032)

Баланс на 01 січня 2023 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за   2022 рік

Форма 2dc

Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Форма 3 dc

Звіт про власний капітал за 2022 рік

Форма 4 dc

Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

Форма 5dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2022 рік за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2022 рік за кодом 0611022

Форма 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2022 рік за кодом 0611022

Форма 4_1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2022 рік за кодом 0611022

Форма 4_2м (0611022)

Пояснювальна записка за  2022 рік

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 січня 2023 року

Довідка додаток 20

Баланс на 01 жовтня 2022 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  3 квартал 2022 року

Форма 2dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   3 квартал 2022 року за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   3 квартал  2022 року за кодом 0611022

Фома 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  3 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 3 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_2м (0611022)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2022 року за кодом 0611022

Форма 7м (0611022)

Пояснювальна записка за 3 квартал 2022 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 жовтня 2022 року

Довідка додаток 20

Баланс на 01 липня 2022 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  2 квартал 2022 року

Форма 2dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2 квартал 2022 року за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   2 квартал  2022 року за кодом 0611022

Форма 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_2м (0611022)

Пояснювальна записка за 2 квартал 2022 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2022 року

Довідка додаток 20

Баланс на 01 квітня 2022 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  1 квартал 2022 року

Форма_2dc

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1 квартал 2022 року за кодом 0611032

Форма 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1 квартал  2022 року за кодом 0611022

Форма 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  1 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 1 квартал 2022 року за кодом 0611022

Форма 4_2м (0611022)

Пояснювальна записка за 1 квартал 2022 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 квітня 2022 року

Довідка додаток 20

Наказ про зміну назви закладу освіти (для приведення у відповідність до Закону України «Про освіту»)

Наказ про зміну назви

Кошторис 2021 рік за кодом 0611022

Кошторис 1022

Кошторис 2021 рік за кодом 0611032

Кошторис 1032

Річні плани закупівель на 2021 рік зі змінами

річні плани закупівель на 2021 р.

Зміни до річного плану закурівель

Зміни до річного плану закупівель 05_09

Баланс на 01 січня 2022 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  2021 рік

Форма № 2-дс

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

Форма № 3-дс

Звіт про власний капітал за 2021 рік

Форма № 4-дс

Примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік

Форма № 5-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2021 рік за кодом 0611032

Форма № 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2021 рік за кодом 0611022

Форма № 2м (0611022)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2021 рік за кодом 0611181

Форма № 2м (0611181)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за    2021 рік за кодом 0611182

Форма № 2м (0611182)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2021 рік за кодом 0611030

Форма № 4-1м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2021 рік за кодом 0611022

Форма № 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2021 рік за кодом 0611030

Форма № 4-2 (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2021 рік за кодом 0611022

Форма № 4-2м (0611022)

Пояснювальна записка за  2021 рік

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 січня 2022 року

Довідка (додаток 20)

 

Баланс на 01 жовтня 2021 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за дев’ять місяців 2021 року

Форма № 2-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за  дев’ять місяців  2021 року за кодом 0611032

Форма № 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за  дев’ять місяців  2021 року за кодом 0611022

Форма № 2м (0611022)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за  дев’ять місяців  2021 року за кодом 0611182

Форма № 2м (0611182)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев’ять місяців 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-1м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев’ять місяців 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев’ять місяців 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-2м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев’ять місяців 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-2м (0611022)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2021 року за кодом 0611022

Форма № 7м (0611022)

Пояснювальна записка за дев’ять місяців  2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 жовтня 2021 року

Довідка (додаток 20)

Баланс на 01 липня 2021 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  перше півріччя 2021 року

Форма № 2-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   перше півріччя 2021 року за кодом 0611032

Форма № 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   перше півріччя 2021 року за кодом 0611022

Форма № 2м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за перше півріччя 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-1м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за перше півріччя 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-2м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-2м (0611022)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 липня 2021 року за кодом 0611022

Форма № 7м (0611022)

Пояснювальна записка за  перше півріччя 2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2021 року

Довідка (додаток 20)

Баланс на 01 квітня 2021 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за  1 квартал 2021 року

Форма № 2-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1  квартал 2021 року за кодом 0611032

Форма № 2м (0611032)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за   1  квартал 2021 року за кодом 0611022

Форма №2 (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 1 квартал 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-1м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за 1 квартал 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-1м (0611022)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 1 квартал 2021 року за кодом 0611030

Форма № 4-2м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 1 квартал 2021 року за кодом 0611022

Форма № 4-2м (0611022)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2021 року за кодом 0611022

Форма № 7м (0611022)

Пояснювальна записка за  1 квартал 2021 року

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 квітня 2021 року

Довідка (додаток 20)

Баланс на 01 січня 2021 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за  2020 рік

Звіт форма 2 м за 2020 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2020 рік за кодом 0611070 

Звіт форма 4-1м (0611070)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за  2020 рік за кодом 0611030 

Звіт форма 4-1м (0611030)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за 2020 рік за кодом 0611070 

Звіт форма 4-2м (0611070)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за  2020 рік за кодом 0611030

Звіт форма 4-2м (0611030)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за  2020 р.

Звіт форма 4-3м (0611030)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 січня 2021 року за кодом 0611070 

Звіт форма 7м (0611070)

Пояснювальна записка за  2020 рік

Пояснювальна записка

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 січня 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

Кошторис 2020 рік

Баланс на 01 жовтня 2020 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за дев’ять місяців 2020 року

Звіт форма 2-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за дев’ять місяців 2020 року 

форма 2м

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за девять місяців 2020 року за кодом 0611070 

форма 4-1м 1070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за дев’ять місяців 2020 року за кодом 0611030 

форма 4-1м 1030

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев’ять місяців 2020 року за кодом 0611070 

форма 4-2м 1070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за дев’ять місяців 2020 року за кодом 0611030

форма 4-2м 1030

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за дев’ять місяців 2020 р.

форма 4-3м 1030

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2020 року за кодом 0611070 

форма 7м 1070

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 жовтня 2020 року за кодом 0611030

форма 7м 1030

Пояснювальна записка за дев’ять місяців 2020 року

пояснювальна записка

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 жовтня 2020 року

додаток 23 довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 жовтня 2020 року

додаток 26 довідка про деб _та кред_заборг_за операц_ які не відображ

Баланс на 01 липня 2020 року

Баланс

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року

2-дс

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за перше півріччя 2020 року 

Форма2

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за перше півріччя 2020 року за кодом 0611070 

Форма 4-1 1070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за перше півріччя 2020 року за кодом 0611030 

Форма 4-1 1030

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2020 року за кодом 0611070 

Форма 4-2 1070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за перше півріччя 2020 року за кодом 0611030

Форма 4-2 1030

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за перше півріччя 2020 р.

Форма 4-3

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 липня 2020 року за кодом 0611070 

Форма 7 1070

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 липня 2020 року за кодом 0611030

 Форма 7 1030

Пояснювальна записка за перше півріччя 2020 року

Пояснюв.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2020 року

Форма23 Звіт про деб.заб.за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 липня 2020 року

Форма26 дов.про деб.та кред.заб.за опер.,що не відображ.

Баланс на 01 квітня 2020 року

Звіт про фінансові результати за I квартал 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за I квартал 2020 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за I квартал 2020 року за кодом 0611070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) за I квартал 2020 року за кодом 0611030

Звіт про надходження і використання коштів, отриманиїх за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за I квартал 2020 року за кодом 0611070

Звіт про надходження і використання коштів, отриманиїх за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м) за I квартал 2020 року за кодом 0611030

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2020 року за кодом 0611070

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) на 01 квітня 2020 року за кодом 0611030

Пояснювальна записка за I квартал 2020 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 квітня 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 01 квітня 2020 року

Додаток до річного плану закупівель 2020 рік

Кошторис 2019 рік

 

Баланс на 1 січня 2020 року

  

Звіт про фінансові результати за  2019 рік

  

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  №2м) за  2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1м), за  2019 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма  № 4-2м), за  2019 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2019 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма  № 7м) на 1 січня 2020 р.

Пояснювальна записка за  2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2020 р.

 

Баланс на 1 жовтня 2019 року

 

Звіт про фінансові результати за дев’ять місяців 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  №2м) за дев’ять місяців 2019 року

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1м), за дев’ять місяців  2019 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма  № 4-2м), за дев’ять місяців 2019 р.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за дев’ять місяців 2019 р.

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма  № 7м) на 1 жовтня 2019 р.

Пояснювальна записка за дев’ять місяців 2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2019 р.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 1 жовтня 2019 р.

 

Баланс на 1 липня 2019 року

  

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2019 року

  

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  №2м) за 1 півріччя 2019 року

 

   

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1м), за 1 півріччя 2019 р.

   

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма  № 4-2м), за 1 півріччя 2019 р.

   

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 1 півріччя 2019 р.

   

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма  № 7м) на 1 липня 2019 р.

   

Пояснювальна записка за 1 півріччя 2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 липня 2019 р.

 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 1 липня 2019 р.

 

Баланс на 1 квітня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  №2м) за 1 квартал 2019 р.

 

 

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1м), за 1 квартал 2019 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма  № 4-2м), за 1 квартал 2019 р.

 

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма  № 7м) на 1 квітня 2019 р.

Пояснювальна записка за 1 квартал 2019 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 квітня 2019 р.

Кошторис 2018

Додаток до річного плану на 2018 рік

Баланс на 1 січня 2019 року

 

 

Звіт про фінансові результати за  2018 рок

      

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма  №2м) за  2018 р.

         

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м), за 2018 р.

         

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма№ 4-2м), за  2018 р.

         

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7д, № 7м) на 1 січня 2019 р.

         

Пояснювальна записка за  2018 р.

   

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2019 р.

   

Баланс на 1 жовтня 2018 року

  

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2018 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 3 квартал 2018 р.

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за 3 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма № 4-2д, № 4-2м), за 3 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання іншіх надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за дев’ять місяців 2018 р.

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7д, № 7м) на 1 жовтня 2018 р.

Пояснювальна записка за 3 квартал 2018 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 жовтня 2018 р.

  

 

Баланс на 1 липня 2018 року

Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2018 року

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 2 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за 2 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма № 4-2д, № 4-2м), за 2 квартал 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7д, № 7м) на 1 липня 2018 р.

Пояснювальна записка за 2 квартал 2018 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 липня 2018 р.

Баланс на 1 квітня 2018 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за 1 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за 1 квартал 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( форма № 4-2д, № 4-2м), за 1 квартал 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7д, № 7м) на 1 квітня 2018 р.

Пояснювальна записка за 1 квартал 2018 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 квітня 2018 р.